Publikációk magyarul

Tosics, I, 2020: A közösségi közlekedés szerepe a funkcionális városi térségek fenntartható fejlődésében. In: Városi Közlekedés. A Közlekedéstudományi Egyesület lapja, LVI évfolyam 2020/1-2. pp. 89-95 

Tosics, I, 2020: Koronavírus után az élet: szokjunk vissza a szomszédolásra, mert az ellenállóbbá tesz. In: hvg.hu/elet/20200528

Tosics, I, 2019: Lakásügyi paradoxon: minél több a pénz, annál kevesebb az esély lakásra? In: Budapest, 2019/08 https://mri.hu/blog/2019/09/minel-tobb-a-penz-annal-kevesebb-az-esely-a-lakasra-tosics-ivan-epitett-vilag/

Tosics, I, 2016: A várostérségi együttműködések felé. In: URBACT Blog, 2019. november https://urbact.eu/v%C3%A1rost%C3%A9rs%C3%A9gi-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9sek-fel%C3%A9

Tosics, I – Péteri, G – Szemesi, S, 2016: Téregységek relativizálódása: település- és térségfejlesztés. In: Horváth M. Tamás és Bartha Ildikó (szerk) Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2016. pp. 623-694

Tosics, Iván: A Közép-Magyarország régió szétválasztása: Budapest és környékének sikertelen erőfeszítései az együttműködésre. In: Tér és Társadalom 2016/2. 98–105.

Tosics, Iván: A nagyvárosi térségeken belüli területi kooperáció. Dilemmák és nemzetközi fejlőési trendek. In: Horváth M. Tamás (szerk) Külön utak. Közfeladatok megoldásai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2014. pp. 203-228

Tosics, Iván: Nagyvárosi kormányzás: a város és környéke együttműködése. Külföldi példák és a hazai relevancia. Tér és Társadalom, XXII. 2008/1, p. 3-25.

Somogyi, E. – Szemző, H. – Tosics, I.: Városrehabilitáció kétszintű önkormányzati rendszerben: budapesti sikerek és problémák. In.: Enyedi Görgy (szerk.) A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2007 p. 69-91.

Tosics, Iván: Budapest: lemarad vagy lekörözi? Budapesti Negyed, XV. évfolyam 2. szám 2007. nyár, p. 115-123.

Tosics, I. 2006. „A nagyvárosok fenntartható fejlődése és Budapest jövőképe.” Bulla M. és Tamás P. szerk. Fenntartható fejlődés Magyarországon. Stratégiai kutatások – Magyarország 2015. 5. kötet: 420-443. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

Tosics, Iván: Élhető vagy működő város? In: Városi Közlekedés, XLVI. évfolyam 5. szám, 2006. október

Tosics, Iván: Elképzelés az átmeneti zóna és a barnaövezet jövőjére a Budapesti Városfejlesztési Koncepciójában  és a kidolgozás alatt álló Középtávú Városfejlesztési Programjában. In: Barta Györgyi (szerk.): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004.  p. 327-344.

Tosics, I. 2004. „Városi fenntarthatóság és Budapest Városfejlesztési Koncepciója.” Világváros vagy világfalu? Önkormányzati szakanyag: 21-37. Budapest: Független Ökológiai Központ.

Gerőházi, Éva – Tosics, Iván: Az EU csatlakozás és a lakásszektor Figyelő, 2003. március

Tosics, Iván, 2001: A városi terjeszkedés visszaszorításának közgazdasági, jogi, intézményi eszközei és ezek hazai alkalmazásának problémái. In: Éri, Vilma (szerk) Terjeszkedés vagy ésszerű városfejlődés? Környezettudományi Központ, 2001.

Tosics Iván, 2000: Lakáspolitika – szociális várospolitika. In: Koszorú Lajos – Erő Zoltán (szerk): Budapest-dilemmák. Budapesti Negyed 28.szám, 2000. nyár 133-150.

Hegedüs József – Tosics Iván: Lakáspolitika a 90-es években (kritikai elemzés) Társadalmi Szemle, 1994/8-9

Hegedüs József – Tosics Iván: A közép-kelet-európai lakásrendszerek átalakulása, Szociológiai Szemle, 1998/2, p. 5-31.

Hegedüs, J. és Tosics, I. 1994. „A kelet-európai lakásmodell felbomlása Magyarországon (1950-1989).” XXX. 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. Kézirat. Budapest: MTA 

Hegedüs J.- Mark K. – Struyk, R – Tosics, I.: Privatizációs dilemma a budapesti bérlakásszektorban, Szociológia 1993/2:45-70

Hegedüs, J. és Tosics, I. 1992. A lakásrendszer szociológiai és közgazdasági elemzése. Kandidátusi értekezés

Hegedüs J. – Tosics I.: Privatizáció a lakásrendszerben, Esély, 1991/3, 60-67

Hegedüs, József – Tosics, Iván: Lakásmobilitás változó szerkezetű lakáspiacon (filtrációs folyamatok a magyar lakásrendszerben)  In: Társadalomkutatás, 1988/1, 31-58

Hegedüs, J. és Tosics, I. 1985. „Budapest Általános Rendezési Tervének előzményei (1932-1955).” Budapest Főváros Levéltára Közleményei 84. Különlenyomat. Budapest.

Hegedűs József – Horváth M. Tamás – Locsmándi Gábor – Péteri Gábor – Tosics Iván Alapelvek – és modell – az önkormányzatok válságának kezelésére. Budapesti Negyed 2. (1993/2)

Hegedüs, J. és Tosics, I. 1982. „Lakásosztályok és lakáspolitika I.-II.” Mozgó Világ 1982(9): 12-21. 1982(10): 95-105

Hegedüs, J. és Tosics, I. 1981. „Lakáspolitika és lakáspiac.” Valóság 1981(7)

Ekler Dezső – Hegedüs József – Tosics Iván 1980. A városépítés alkalmazott társadalmi-gazdasági modelljének elméleti és módszertani kérdései. I. kötetII. kötet (Kiegészítés). Budapesti Városépítési Tervező Vállalat. Készült a Városépítési Kutatási Önálló Osztályon.

Újságcikkek

2020-05-09: Városok a vírus ellen. Népszava, Visszhang, 6.oldal https://nepszava.hu/3077418_varosok-a-virus-ellen       https://mri.hu/wp-content/uploads/2020/05/Bp-Nepszavacikkek-FOLYTAT%C3%81S-VIRUS-%C3%89S-V%C3%81ROSOK-IVAN-20200509_small.pdf

2020-02-10 Újratervezés a Római parton https://nepszava.hu/3066533_ujratervezes-a-romai-parton

2019-09-25 Brenner János – Tosics Iván: Budapest állami fogságban  https://nepszava.hu/3051199_budapest-allami-fogsagban

2019-07-24 Térségi kooperáció a kulcs https://nepszava.hu/3044274_tersegi-kooperacio-a-kulcs

Publikációk a Budapest folyóiratban

2019. január 11-14. o: Kerékpár: az ébredező mostohagyerek

2018. május 8-10. o: A Bulinegyed meg a sikeres minták

2018. március 2-4. o: Helyben változtatnák meg a világot

2016. november 9-11.o: Le kell szállni a magas lóról!

2016. szeptember, 18-20. o: Interaktív megoldások: a közterületek esete

2016. július, 42-43. o: Innovatív megoldások környezeti problémák kezelésére – a városi barnamezős területek esete

2016. június 4-6.o: Rehabilitáció krízis idején

2016. május 19-22.o: Integrált megújulás közösen

2015. május, 10-12: Tempelhof esete Berlinnel